Cookie- en privacy
verklaring
Cookie- en privacy verklaring

Klantenservice > Cookie- en privacyverklaring

Contact

Bel naar: 06 316 992 02

Bij geen gehoor bellen wij u zo snel mogelijk terug.

Bedrijfsgegevens
MaDe Chocolaterie
Postadres:
Vrouwengelukhof 160,
1061BS Amsterdam
+31(0)6 316 992 02
[email protected]
KvK nr.: 76071898
BTW nr.: NL003037302B22
Cookie- en privacyverklaring

WEBSITE NAAM

Wie wij zijn? Ons website-adres is: https://madechocolaterie.nl.

COOKIES

Wij gebruiken functionele- en analytische cookies om onze website optimaal te laten functioneren.

PRIVACY

Wij doen er alles aan om uw privégegevens echt privé te houden!

Artikel 1 – Over ons privacybeleid

MaDe Chocolaterie geeft veel om uw privacy. Wij verwerken daarom uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor (het verbeteren van) onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over u en uw gebruik van onze diensten hebben verzameld. Wij stellen uw gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden. Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop ontsloten dienstverlening van MaDe Chocolaterie. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 01 april 2022 en heeft versienummer 2.0, met het publiceren van een vernieuwde versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies. Dit privacybeleid beschrijft welke gegevens over u door ons worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook leggen wij aan u uit op welke wijze wij uw gegevens opslaan en hoe wij uw gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten u heeft met betrekking tot de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens. Als u vragen heeft over ons privacybeleid kunt u contact opnemen met onze contactpersoon voor privacyzaken, u vindt de contactgegevens aan het einde van ons privacybeleid.

Artikel 2 – Over de gegevensverwerking

Hieronder kan u lezen op welke wijze wij uw gegevens verwerken, waar wij deze (laten) opslaan, welke beveiligingstechnieken wij gebruiken en voor wie de gegevens inzichtelijk zijn.

Artikel 2.1 – Webwinkelsoftware

Onze webwinkel is ontwikkeld met software van WooCommerce. Wij hebben voor onze webhosting gekozen voor een Virtual Private Server. Persoonsgegevens die u ten behoeve van onze dienstverlening aan ons beschikbaar stelt zijn alleen inzichtelijk voor medewerkers van MaDe Chocolaterie en onze webmaster. Onze webmaster heeft toegang tot uw gegevens om ons (technische) ondersteuning te bieden, de webmaster zal uw gegevens nooit gebruiken voor een ander doel. MaDe Chocolaterie is verplicht om passende beveiligingsmaatregelen te nemen. Deze beveiligingsmaatregelen bestaan uit de toepassing van SSL-encryptie, het up-to-date houden van de software en een sterk wachtwoordbeleid. Er worden regelmatig back-ups gemaakt om verlies van data te voorkomen.

Artikel 2.2 – Webhosting

Onze webhosting- en e-maildiensten zijn in eigen beheer. Onze systeembeheerder verwerkt persoonsgegevens namens ons en gebruikt uw gegevens niet voor eigen doeleinden. Wel kan de systeembeheerder metagegevens verzamelen over het gebruik van de diensten. Dit zijn geen persoonsgegevens. Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies en ongeoorloofd gebruik van uw persoonsgegevens te voorkomen. Onze systeembeheerder is op grond van de overeenkomst tot geheimhouding verplicht.

Artikel 2.3 – Mailhosting

Wij maken voor ons reguliere zakelijke e-mailverkeer gebruik van Sendinblue in combinatie met onze Mailcow server. Deze partijen hebben passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies en corruptie van uw en onze gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. Deze partijen hebben geen toegang tot ons postvak en wij behandelen al ons e-mailverkeer vertrouwelijk.

Artikel 2.4 – Betalingsverwerker

Voor het afhandelen van een (deel van) de betalingen in onze webwinkel maken wij gebruik van het platform van Mollie. Mollie verwerkt uw naam, adres en woonplaatsgegevens en uw betaalgegevens zoals uw bankrekening- of creditcardnummer. Mollie heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. Mollie behoudt zich het recht voor uw gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van Mollie’s dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen. Mollie bewaart uw gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.

Kiest u voor ‘Achteraf Betalen’ met Klarna dan verstrekt Mollie uw gegevens aan Klarna. Klarna Bank AB (publ) (“Klarna”) gebruikt cookies om het apparaat van de gebruiker te herkennen met het oog op het aanbieden van advertenties voor Klarna-producten de volgende keer dat de gebruiker de website van de handelaar bezoekt die Klarna-producten aanbiedt, en voor analysedoeleinden.

Permanente marketing- en analysecookies

Deze cookies bevatten een unieke gebruikers-ID waarmee Klarna het apparaat van de gebruiker kan herkennen de volgende keer dat de gebruiker terugkeert naar de verkoper. Dit zijn permanente cookies, opgeslagen op het apparaat voor een periode van maximaal 540 dagen vanaf de laatste interactie met Klarna, of totdat ze worden verwijderd en Klarna (i) in staat stellen om marketing van Klarna-producten te tonen, inclusief kredietpromoties aan de gebruiker, en (ii) om analyses van het gebruikersgedrag uit te voeren.

Door de unieke gebruikers-ID die is opgeslagen in de cookie op het apparaat te koppelen aan de informatie die Klarna over de gebruiker heeft, kan Klarna de gebruiker van dat apparaat herkennen. Er wordt geen informatie in verband met de cookies gedeeld met derden.

Toestemming van de gebruiker en intrekking van toestemming

Het instellen van cookies voor marketingdoeleinden is onderworpen aan de toestemming van de gebruiker, die moet worden verkregen voordat de cookies op het apparaat van de gebruiker worden geplaatst. Bovendien stelt de webbrowser of het apparaat de gebruiker vaak in staat om de instellingen voor het gebruik van cookies te wijzigen. Meer informatie over het aanpassen van de instellingen is te vinden in de browser van apparaatreferentie-informatie en op aboutcookies.org.

Over Klarna

Klarna Bank AB (publ) is onderworpen aan de Zweedse wetgeving inzake gegevensbescherming en is de gegevensbeheerder voor de verwerking van de persoonsgegevens zoals hierboven beschreven. Klarna heeft een functionaris voor gegevensbescherming en verschillende advocaten die gespecialiseerd zijn in gegevensbescherming. Klarna heeft ook een klantenserviceteam dat vragen met betrekking tot persoonlijke gegevens behandelt. U kunt contact opnemen met Klarna via [Kies het e-mailadres dat relevant is voor uw markt: [email protected]. Ga naar www.klarna.com voor meer informatie over Klarna en hoe Klarna persoonsgegevens verwerkt.

Artikel 2.5 – Beoordelingen

Artikel 2.5.1 – Trustpilot

Wij verzamelen reviews via het platform van Trustpilot. Als u een review achterlaat via Trustpilot dan bent u verplicht om uw naam, e-mailadres op te geven. Trustpilot deelt deze gegevens met ons, zodat wij de review aan uw bestelling kunnen koppelen. Trustpilot publiceert uw naam, profielfoto en locatie eveneens op de eigen website. In sommige gevallen kan Trustpilot contact met u opnemen om een toelichting op uw review te geven. In het geval dat wij u uitnodigen om een review achter te laten delen wij uw naam en e-mailadres met Trustpilot. Zij gebruiken deze gegevens enkel met het doel u uit te nodigen om een review achter te laten. Trustpilot heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. Trustpilot behoudt zich het recht voor om ten behoeve van het leveren van de dienstverlening derden in te schakelen, hiervoor hebben wij aan Trustpilot toestemming gegeven. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van de dienstverlening waarvoor Trustpilot derden inschakelt.

Artikel 2.5.2 – Facebook

Wij verzamelen reviews via het platform van Facebook. Als u een review achterlaat via Facebook dan bent u verplicht om in te loggen op uw Facebook-account onder anderen uw naam, profielfoto en e-mailadres zijn hierin opgeslagen. Facebook deelt deze gegevens met ons, zodat wij de review aan uw bestelling kunnen koppelen. Facebook publiceert uw naam en profielfoto eveneens op de eigen website. In sommige gevallen kan Facebook contact met u opnemen om een toelichting op uw review te geven. Facebook heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. Facebook behoudt zich het recht voor om ten behoeve van het leveren van de dienstverlening derden in te schakelen, hiervoor hebben wij aan Facebook toestemming gegeven. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van de dienstverlening waarvoor Facebook derden inschakelt.

Artikel 2.6 – Verzenden en logistiek

Als u een bestelling bij ons plaatst is het onze taak om uw pakket bij u te laten bezorgen. Wij maken gebruik van de diensten van Sendcloud voor de communicatie naar PostNL, DPD en DHL. Het is daarvoor noodzakelijk dat wij uw naam, e-mailadres, telefoonnummer en bestemmingsadres met Sendcloud delen. Sendcloud gebruikt deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst. Sendcloud deelt uw gegevens met de onderaannemers PostNL, DPD en/of DHL.

Artikel 3 – Doel van de gegevensverwerking

Artikel 3.1 – Algemeen doel van de verwerking

Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend ten behoeve van onze dienstverlening. Dat wil zeggen dat het doel van de verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die u verstrekt. Als u gegevens met ons deelt en wij gebruiken deze gegevens om – anders dan op uw verzoek – op een later moment contact met u op te nemen, vragen wij u hiervoor expliciet toestemming. Uw gegevens worden niet met derden gedeeld, anders dan om aan boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen te voldoen. Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding gehouden op grond van de overeenkomst tussen hen en ons of een eed of wettelijke verplichting.

Artikel 3.2 – Automatisch verzamelde gegevens

Gegevens die automatisch worden verzameld door onze website worden verwerkt met het doel onze dienstverlening verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld uw IP-adres, webbrowser en besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens.

Artikel 3.3 – Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek

In voorkomende gevallen kan MaDe Chocolaterie op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden tot het delen van uw gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een dergelijk geval zijn wij gedwongen uw gegevens te delen, maar wij zullen ons binnen de mogelijkheden die de wet ons biedt daartegen verzetten.

Artikel 3.4 – Bewaartermijnen

Wij bewaren uw gegevens zolang u cliënt van ons bent. Dit betekent dat wij uw klantprofiel bewaren totdat u aangeeft dat u niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken. Als u dit bij ons aangeeft zullen wij dit tevens opvatten als een vergeetverzoek. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij facturen met uw (persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zullen wij dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren. Medewerkers hebben echter geen toegang meer tot uw cliëntprofiel en documenten die wij naar aanleiding van uw opdracht hebben vervaardigd.

Artikel 3.5 – Uw rechten

Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heeft u als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. Wij leggen u hieronder uit welke rechten dit zijn en hoe u zich op deze rechten kunt beroepen. In beginsel sturen wij om misbruik te voorkomen afschriften en kopieën van uw gegevens enkel naar uw bij ons reeds bekende e-mailadres. In het geval dat u de gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen, zullen wij u vragen zich te legitimeren. Wij houden een administratie bij van afgehandelde verzoeken, in het geval van een vergeetverzoek administreren wij geanonimiseerde gegevens.

U heeft te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als u vermoedt dat wij uw persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruiken.

Artikel 3.6 – Inzagerecht

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, in te zien. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers die deze gegevens onder zich hebben, onder vermelding van de categorie waaronder wij deze gegevens hebben opgeslagen.

Artikel 3.7 – Rectificatierecht

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast.

Artikel 3.8 – Recht op beperking van de verwerking

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te beperken. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens tot u de beperking opheft niet langer worden verwerkt.

Artikel 3.9 – Recht op overdraagbaarheid

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, door een andere partij te laten uitvoeren. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres afschriften of kopieën van alle gegevens over u die wij hebben verwerkt of in opdracht van ons door andere verwerkers of derden zijn verwerkt. Naar alle waarschijnlijkheid kunnen wij in een dergelijk geval de dienstverlening niet langer voortzetten, omdat de veilige koppeling van databestanden dan niet langer kan worden gegarandeerd.

Artikel 3.10 – Recht van bezwaar en overige rechten

U heeft in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door of in opdracht van MaDe Chocolaterie. Als u bezwaar maakt zullen wij onmiddellijk de gegevensverwerking staken in afwachting van de afhandeling van uw bezwaar. Is uw bezwaar gegrond dat zullen wij afschriften en/of kopieën van gegevens die wij (laten) verwerken aan u ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend staken.

U heeft bovendien het recht om niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profilering te worden onderworpen. Wij verwerken uw gegevens niet op zodanige wijze dat dit recht van toepassing is. Bent u van mening dat dit wel zo is, neem dan contact op met onze contactpersoon voor privacyzaken.

Artikel 4 – Cookies

Cookies zijn kleine tekstbestanden die worden opgeslagen op uw eigen computer. Deze bevatten informatie over uw bezoek aan onze website. De informatie kan onze website applicatie bij uw volgende bezoek dan uitlezen en gebruiken.

In het geval dat softwareoplossingen van derde partijen gebruik maken van cookies is dit vermeld in deze privacyverklaring.

Artikel 4.1 – Google Analytics

Via onze website worden cookies geplaatst van het bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Deze verwerker is mogelijk verplicht op grond van geldende wet- en regelgeving inzage te geven in deze gegevens. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics-informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

Artikel 4.2 – CloudFlare

Via onze website worden cookies geplaatst van het bedrijf CloudFlare, als deel van de beveiliging- en identificeer-diensten. De cookie wordt gebruikt door cdn-services CloudFare om individuele klanten achter een gedeeld IP-adres te identificeren en beveiligingsinstellingen per klant toe te passen. Het komt niet overeen met een gebruikers-ID in de webapplicatie en slaat geen persoonlijk identificeerbare informatie op.

Artikel 4.3 – JetPack by WordPress

Via onze website worden cookies geplaatst van het bedrijf JetPack/Wordpress, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Deze verwerker is mogelijk verplicht op grond van geldende wet- en regelgeving inzage te geven in deze gegevens. Wij hebben JetPack evenals WordPress niet toegestaan de verkregen analytics-informatie te gebruiken voor andere diensten.

Artikel 4.4 – Functioneel

Functionele cookies zijn noodzakelijk om de website en applicaties van MaDe Chocolaterie te laten werken. Volgens de wet hoeven wij hier ook geen toestemming voor te vragen. Toch willen wij u er graag wat over vertellen. Stel dat je in een webshop een item toevoegt aan je boodschappenmandje, dan zorgt een functionele cookie ervoor dat je item niet meteen verwijderd wordt. Zonder functionele cookies zouden uw producten niet mee worden genomen naar de afrekenpagina. Ook bijvoorbeeld het inloggen op onze site of het contactformulier invullen zou niet naar behoren werken. Functionele cookies plaatsen wij dus altijd. Worden deze cookies geblokkeerd door strenge instellingen van je browser? Dan werkt onze site niet goed.

Artikel 5 – Wijzigingen in het privacybeleid

Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter altijd de meest recente versie. Als het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens met betrekking tot u verwerken, dan brengen wij u daarvan per e-mail op de hoogte.

Contactgegevens

Bedrijfsnaam: MaDe Chocolaterie
Postadres: Vrouwengelukhof 160,
1061BS Amsterdam
Telefoonnummer: +31(0)6 316 992 02
E-mailadres: [email protected]
Contactpersoon voor privacyzaken: Maikel Vet